THIET KE BIET THU PHO THU DUC (1)

Thiết kế phối cảnh 

THIET KE BIET THU PHO THU DUC (3)

Thiết kế phối cảnh kiến trúc biệt thự.

THIET KE BIET THU PHO THU DUC (2)

Phối cảnh tổng thể.

Biệt Thự Phố

Tổng quan dự án

Dự án thiết kế biệt thự nhà phố.

Năm thiết kế: 2018.

Hạng mục thiết kế và thi công.