shop foxhouse design (1)

Phối cảnh.

shop foxhouse design (2)

Phối cảnh nội thất.

1

Phối  cảnh nội thất 

2

Dự án thiết kế nội thất shop Fox House

Design by Color

FoxHouse Shop

Tổng quan dự án

Dự án thiết kế nội thất Shop Foxhouse

Năm hoàn thiện 2017.

Hạng mục:  thiết kế nội thất.