Quầy thu ngân

Sản phẩm

Trưng bày sản phẩm

Tổng thể

Nội thất shop túi da

Tổng quan dự án

Dự án thi công hoàn thiện nội thất shop Toma.

Năm hoàn thiện: 2015

Địa điểm: 756 CMT8, HCM