the cafe - noi that (2)Phối cảnh thiết kế nội thất The Cafe the cafe - noi that (1) the cafe - noi that (3)

The Cafe - Coffee Shop

Design by Color

Nội thất The Cafe

Tổng quan dự án

Dự án thiết kế nội thất The Cafe 

Năm hoàn thiện: 2017 – 113 Tam Hà, Thủ Đức, HCM

Hạng mục thiết kế nội thất quán Cafe