Phối cảnh kiến trúc nhà Gò Vấp

Phối cảnh thiết kế kiến trúc

Nội thất phòng khách

Nội thất phòng karaoke gia đình

Nội thất phòng karaoke gia đình

Thiết kế kiến trúc nhà Gò Vấp

Tổng quan dự án

Trong dự án này chúng tôi tham gia thiết kế kiến trúc nội thất nhà.

Năm hoàn thiện: 2011

Chủ đầu tư: anh Chiến.

Hạng mục:

  • Thiết kế kiến trúc nhà.
  • Thiết kế nội thất nhà