nội thất shop noi that shop Color noi that shop  

Thiết kế Shop Modene

Tổng quan dự án

Trong dự án này chúng tôi tham gia thiết kế Shop Modene tại HCM

Năm hoàn thiện : 2011.

dịch vụ cung cấp:

Thiết kế phối cảnh nội thất.

Thiết kế hồ sơ thi công hoàn thiện.